Opravy elektrických zařízení


Specializujeme za na opravy kávovarů, domácích spotřebičů, televizorů a velkých domácích spotřebičů.

 

Záruční a pozáruční opravy


Provádíme záruční a pozáruční opravy uvedených výrobků a značek.

 


Spotřební elektroniku PHILIPS, GoGen, Hyundai, JVC


Drobné domácí spotřebiče ETA, PHILIPS, SAECO, BRAUN, DE LONGHI, KENWOOD, ELECTROLUX, AEG, ZANUSSI, GALLET, GODDESS, HYUNDAI, ARDES, GRAEF, GUZZANTI, STEBA, ROMMELSBACHER, POLTI


Velké spotřebiče Electrolux, AEG, Zanussi, GODDESS, Gallet

Naše zákaznické centrum a prodejnu v Sezimově Ústí naleznete na adrese:
Svépomoc 682
391 02 Sezimovo Ústí 2.

Otevírací doba: Po-Pá 09:00-12:00 13:00-17:00

Tel. 381215260
Email. i.holubova@jm-servis.cz

 

Naše zákaznické centrum a prodejnu v Českých Budějovicích naleznete na adrese:
Husova tř. 116/97

370 05 České Budějovice

Otevírací doba: St: 9:00 -13:00

Tel. 601320174
Email. jmserviscb@jm-servis.cz 

 

Repase zákaznických reklamací a jejich příprava na další prodej


Díky spolupráci s předními světovými značkami a obchodními řetězci se nám v této oblasti podařilo získat jedinečné know how, které nám umožňuje efektivně transformovat zákaznické vratky a reklamace ve zboží určenému k dalšímu prodeji. Náš tým speciálně vyškolených techniků zboží podrobí diagnostice a opraví závadu. Následně je zboží vyčištěno a společně s obalem a příslušenstvím připraveno k dalšímu prodeji.

 

Zákaznická podpora


Firemním zákazníkům nabízíme služby v oblasti zákaznické podpory. Naši vyškolení technici pomáhají koncovým zákazníkům se správným výběrem, uživatelským nastavením, použitím a údržbou elektrických spotřebičů.

 

 

 

Servisní podmínky

  1. Tyto servisní podmínky společnosti JM servis s.r.o., se sídlem Svépomoc 682, PSČ 391 02, IČO: 28089961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16639 („Servis“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s objednávku provedení záruční nebo pozáruční opravy zboží („Objednávka“) mezi Servisem a objednávající fyzickou osobou („Zákazník“).
  2. Servis vystaví po přijetí Objednávky Zákazníkovi písemný doklad (viz druhá strana). Uvedené datum vyřízení je pouze indikativní a nezakládá povinnost Servisu Zákazníka informovat o delším trvání. Zákazník je povinen doklad neprodleně předložit pro účely reklamačního řízení přímo prodejci, u kterého zboží zakoupil („Prodejce“).
  3. Servis odpovídá výlučně za odborné posouzení technického stavu zboží. Zákazník bere na vědomí, že je povinen se v případě uplatnění práv z vadného plnění a záruky za jakost řídit uzavřenou kupní smlouvou a reklamačním řádem Prodejce.
  4. Po posouzení zboží a jeho případné opravě Servis vystaví potvrzení. Vystaví-li Servis potvrzení o neopravitelnosti zboží, zboží si ponechá a vydá Prodejci pokyn k učinění dobropisu daňového dokladu za zboží.
  5. Zákazník je povinen průběžně zjišťovat stav posouzení zboží a o existenci potvrzení neprodleně informovat Prodejce. Zákazník je povinen vystavené potvrzení či pokyny předložit v rámci reklamačního řízení Prodejci a vůči Servisu nevznášet jakékoli nároky související se zbožím.
  6. Zákazník je povinen si převzít opravené zboží zpět nejpozději do 30 dnů po vystavení potvrzení o opravě. Po uplynutí této lhůty nebo kdykoli po zjištění neopravitelnosti zboží je Servis oprávněn dané zboží ekologicky zlikvidovat, o čemž není povinen Zákazníka informovat.
  7. Po marném uplynutí lhůty k převzetí zboží nemá Zákazník ani jakákoli třetí osoba nárok na náhradu jakékoli újmy ze strany Servisu.
  8. Tyto servisní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021.

 

 

 

JM servis s.r.o. je autorizovaným servisem těchto značek

Značky

IČ: 28089961
DIČ: CZ28089961
Spisová značka:
C 16639 vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích

JM servis s.r.o.
Svépomoc 682
391 02 Sezimovo Ústí 2
Tel: +420 381 215 260
E-mail: jmservis@jm-servis.cz
Facebook

Tvorba webových stránek Texpro © 2021 JM servis s.r.o., Všechna práva vyhrazena